Broky

veľmi pekne ďakujeme za vozík. Veríme, že Broky si nájde rýchlo nový domov :-)